ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเวป

วิธีการสั่งซื้อ

 

 

ขั้นตอนที่1

ขั้นตอนที่1

 

 

ขั้นตอนที่2

ขั้นตอนที่2

 

 

ขั้นตอนที่3

ขั้นตอนที่3

 

 

ขั้นตอนที่4

ขั้นตอนที่4

 

 

ขั้นตอนที่5

ขั้นตอนที่5

 

 

ขั้นตอนที่6

ขั้นตอนที่6

 

 

ขั้นตอนที่7

ขั้นตอนที่7