การให้บริการและการรับประกันสินค้า

 

 

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า

 

 

การให้บริการหลังการขาย

• บริษัทฯ จะให้การบริการลูกค้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ในวันเสาร์ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันอาทิตย์

• ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางบริษัทผู้ผลิต จะให้บริการภายใน 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ในกรณีที่เครื่องติดตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• การบริการนี้เพื่อซ่อมให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งการบำรุงรักษาทั่วไป เพื่อจะให้เครื่องอยู่ใน สภาพดีตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการหลังจากขาย ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม กับความต้องการของลูกค้า เช่น งานโครงการ ต่างๆ เป็นต้น

 

 

การให้บริการหลังการขาย

ให้บริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบริษัทฯ จะให้บริการจัดส่งถึงบ้าน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หากเครื่องมีปัญหา บริษํทผู้ผลิตจะเข้าให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่นกัน

 ให้บริการทั่วประเทศ บริษัทฯ จะให้บริการจัดส่งถึงบ้าน ทั่วประเทศ หากเครื่องมีปัญหา บริษํทผู้ผลิตจะเข้าให้บริการทั่วประเทศ เช่นกัน

 

 

ข้อยกเว้นการรับประกัน

• เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี

• เกิดจากการเคลื่อนย้าย หรือขนส่ง หรือตกหล่นจากที่สูง

• เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย